Kategorier
Föreningen

HÄNDER FÖR MISSION/ HANDARBETSCAFÉ

Välkommen på träffar vi har 7 majoch 27 maj kl.18.30. Vi håller till på övervåningen i Vasakyrkan.

Händer för mission (HFM) har försäljning 9 juni efter gudstjänsten på Backen. Pengarna går till TEE- arbetet i Tanzania.

Händer för Mission (HFM) har nu fått ett eget swishnummer:  123 011 53 29.

Kategorier
Föreningen

Söndagsskola för Vuxna

Söndagsskolan för vuxna tuffar på. Varje söndag kl 9.30 studeras söndagens texter med fokus på evangelietexten. Samlingarna rymmer även fika, kaffe, bön och umgänge.

Söndagen den 14 april gästade ett gäng från S:ta Clara kyrka vår verksamhet. Det är en stor glädje att ha ett ekumenisk samarbete med denna kyrka, där vi får möjlighet dela erfarenheter kring varandras verksamheter.

På söndagsskola för vuxna är det i vanliga fall upp emot 12 deltagare. Men det ryms många, många fler! Både fysiskt men också själsligt. Ett mål är att det kommer så många att vi får dela upp oss i flera grupper. Det är viktigt att varje deltagare har möjlighet att delta i diskussionerna kring texterna; att man får tillfälle att lyfta tankar och ställa frågor. Så hjärtligt välkomna att fylla övervåningen på Vasakyrkan kl 9.30 på söndagarna.

Erik Sjölander

Kategorier
Alpha Föreningen

Rapport från styrelsen 16 april

Styrelsen har tidigare haft som tradition ett möte per månad. Nuvarande uppsättning av styrelse har bestämt att ha både fysiska möten och kompletterande enkla digitala möten. Ett steg i att effektivisera och vitalisera styrelsearbetet. Ett par styrelsekvällar med Olov Sjöström är även inplanerade för att hjälpa till i det arbetet.

EFS Riks och Västerbotten har årsmöten på gång. Styrelsen godkände de ombud som anmält sig till dessa. Tyvärr var de väldigt få. Vasakyrkan är en stor förening som har rätt till många ombud och därmed stor möjlighet att påverka rörelsen. Styrelsen beslutade att föreningen, vid behov, ger reseersättning till de ombud som reser med tåg till rikskonferensen i Örebro. Föreningen kan även ersätta konferensavgiften mot uppvisande av kvitto. Vasakyrkans styrelse rekommenderar att föreningens ombud följer EFS Riks styrelses rekommendationer vid omröstning.

Styrelsen har inrättat ett ekonomiutskott där det ska vara ett riktat arbete mot ekonomifrågor och framför allt ökat givande. Pengar är ett känsligt ämne och eftersom det är gåvomedel som finansierar verksamheten så är det viktigt att styrelsen och föreningen arbetar klokt, med Guds ord och kraft i åtanke.

Även ett personalutskott har skapats.

Backenkommittén har haft genomgång med Mariaskolan inför sommarens överlämnande. Detta för att samarbetet ska fungera optimalt och ansvarsområden bli tydliga.

Till hösten önskar Joline Degerbrant gå ner i tid, till en anställning på 60%, då hon ska studera diakoni.

Styrelsens senaste tillskott Markus Mattson har överlämnat ett förslag till styrelsen. Synpunkter om visioner, teologi, utveckling, tillväxt, fokus, gudstjänster och även praktiska förslag finns med. Ett digert dokument för styrelsen att arbeta kring.

Styrelsen genom Erik Sjölander

Kategorier
Diakoni

Diakonihelgen

Jag har nu glädjen att skriva några rader om diakonihelgen den 12-14 april. Vi hade då förmånen att ha S:ta Clara på besök, med Mats Nyholm i spetsen. Helgen syftade till att inspirera, uppmuntra och utrusta oss i Vasakyrkan i vårt diakonala arbete.
Hela helgen var fantastisk och innehöll mycket bön, gemenskap och inspiration. Det var också en bra uppslutning, då många fler än endast diakonirådet och personalen var närvarande. Under helgen var det mycket som tog form när det kommer till diakonin i Vasakyrkan. Diakonirådet har till exempel landat i att fokusera på tre områden: integration, ensamhet och psykisk hälsa. Vi har redan nu startat ett café; ett rum och en möjlighet till god integration. Du är varmt välkommen att vara med!

Joline Dagerbrant

Kategorier
Föreningen Gudstjänst

Adam slutar

Det är med sorg i hjärtat jag nu skriver till dig att jag kommer att sluta mitt arbete i Vasakyrkan. Jag känner stor tacksamhet till Gud och församlingen över mina år här. Nu är det tid för mig och min fru att flytta söderöver till Göteborg. Vi har under en tid bett över vår framtid och vi känner Guds ledning i beslutet, trots att beslutet inte varit lätt. Min tid i församlingen har varit en mycket fin tid och vi har fått se Gud göra stora saker bland oss. I Bibeln står det att vi tillsammans med Gud går från härlighet till härlighet. Det är också vår bön för Vasakyrkan; det bästa ligger framför!

Min sista predikan i Vasakyrkan kommer att vara söndagen den 26/5, kom gärna då!

Med mycket tacksamhet

Adam Govik

Kategorier
Betraktelse Föreningen Herdestav

Herdestaven

Nära Jesus, nära varandra, nära omvärlden

Vår vision i Vasakyrkan är att vi vill leva nära Jesus, varandra och omvärlden. Hebreerbrevets författare kan hjälpa oss att reflektera över vad detta kan innebära:

Nära Jesus

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Heb 12:2. Att leva nära Jesus är att fästa vår blick på honom. När vi fäster vår blick vid Jesus så skapar han tro i oss. Fästa vår blick på Jesus kan vi göra genom att lyssna till honom i Ordet och Bönen och ta emot honom i Nattvarden. Som Rosenius skriver i psalm 251: ”Var jag går i skogar berg och dalar följer mig en vän jag hör hans röst”. 

Nära varandra

Håll syskonkärleken levande. Heb 13:1 Att leva nära varandra får vi göra genom att hålla syskonkärleken levande. Vi tillhör Guds stora familj och är syskon med varandra. Det kan finnas spänningar och konflikter i familjen. Att hålla syskonkärleken levande tänker jag handlar om att be om kärlek till varandra och inte minst dem i gemenskapen som vi har svårare med. 

Nära omvärlden

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det haft änglar till gäster utan att veta om det. Heb 13:2. Att leva nära omvärlden handlar om att visa gästfrihet. Vi får i Vasakyrkan visa gästfrihet och gästvänlighet till de som kommer till kyrkan. Flera undersökningar visar på hur viktigt det är att ha en varm, öppen och välkomnande atmosfär för att församlingen ska kunna växa. Eller som Mats Nyholm pratade om här när han med ett team från S:t Clara kyrka var på besök. ”Den kyrka växer som är öppen för alla”.  Att leva nära omvärlden handlar också om att med Jesus gå ut utanför kyrkan och möta människor där de är. Som det står i Heb 13:13: Låt oss då gå utanför lägret och dela hans smälek. 

/Magnus Lind, från andakt på EFS Vasakyrkans årsmöte

Foto/bild:Peo Einemo.

Kategorier
Föreningen

Roseniusutställning

Under kommande veckor, fram till sista maj, så är en vandringutställning uppsatt i Vasakyrkan om Carl Olof Rosenius (1816-1868) kulturella samhällspåverkan. Rosenius växte upp i Västerbotten, blev den nyevangeliska väckelsens ledare och EFS förgrundsgestalt.

Bildutställningen beskriver hur Rosenius påverkade både individer och samhälle. Hans undervisning nådde långt in i kungahuset, influerade kulturpersonligheter och Sveriges kristenhet.

Arrangör för utställningen är Roseniussällskapet, se vidare https://www.co-rosenius.se/