Diakoni

Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:17-18

Diakoni handlar om att vara Guds medhjälpare i den värld vi tillsammans lever i. Det här är ett område där Vasakyrkan ser kallelsen att växa och utvecklas. Det finns mycket att göra. Vill du vara med i det arbetet? Fyll i formuläret längst ned på sidan. Välkommen med din anmälan!

Händer
Vi är Guds händer och fötter

Inre diakoni

I Vasakyrkan finns en grupp som särskilt ansvarar för organiserandet av omsorgen om medlemmar. Vill du engagera dig diakonalt i föreningen? Fyll i formuläret längre ner på sidan.  

Yttre diakoni

”På trappan” är ett samarbete med Umeå Stadsförsamling. Varje fredag kl 13:30-15:30 serveras kaffe utanför kyrkans trappa. Det blir en plats för många samtal och nya vänskaper. Vill du vara med som frivillig medarbetare? Fyll i formuläret längre ner på sidan.

På trappan
”På trappan” en fredagseftermiddag