Kategorier
Föreningen

Roseniusutställning

Under kommande veckor, fram till sista maj, så är en vandringutställning uppsatt i Vasakyrkan om Carl Olof Rosenius (1816-1868) kulturella samhällspåverkan. Rosenius växte upp i Västerbotten, blev den nyevangeliska väckelsens ledare och EFS förgrundsgestalt.

Bildutställningen beskriver hur Rosenius påverkade både individer och samhälle. Hans undervisning nådde långt in i kungahuset, influerade kulturpersonligheter och Sveriges kristenhet.

Arrangör för utställningen är Roseniussällskapet, se vidare https://www.co-rosenius.se/