Vasaträffen

kors, händer, Jesus

Vasaträffen hålls måndagar klockan 18.30 eller 13.00. Se program i kyrkans foajé för aktuell tid. 

Samlingen har tre huvuddelar. Det första innehåller ett program av varierande karaktär, något aktuellt tema som belyses eller musik, information om mission etc. Därefter kommer en stund med fika och gemenskap. Träffen avslutas sedan med en andakt.

Varje gång är det ett par inbjudare som ansvarar för att bjuda på fika.