Bön

Vi är aldrig ensamma – Gud finns med oss. Att beskriva eller definiera bön i sig låter sig inte så lätt göras, för bön hör så nära ihop med våra liv. Bönen är helt enkelt Guds närvaro i ditt liv, varje ögonblick och (i bästa fall) din närvaro med Gud i samma ögonblick.

promenad
Gud är med oss, varje steg vi tar

Genom bönen kan vi lära känna Jesus, få stöd och uppmuntran av den Helige Ande och få hjälp att urskilja vägen framåt och Guds tanke med våra liv. Det händer att Gud som svar på våra böner gör stora förändringar i våra liv eller andras, andra gånger får vi vänta längre.

Hur du gör när du ber, är en sak mellan dig och Gud. Vill du knäppa händerna, så gör det. Vill du ha öppna eller stängda ögon – det är upp till dig. Om du fått gåvan att tala i tungor i bön så är det en välsignelse. Stillar du dig helst i en lugn promenad ensam i bön så är det också bra.

”Vi vet ju in­te hur vår bön egent­li­gen bör va­ra, men An­den vädjar för oss med rop ut­an ord”

Romarbrevet 8:26

Herren är vår klippa

Jesu lärjungar tyckte att det var svårt med bön, så de sa till Jesus: ”Herre, lär oss att be”. Han lärde dem då bönen ”Herrens bön”, som vi ber i alla gudstjänster.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Matteusevangeliet 6:9-12

Ibland behöver vi hjälp med att be över en fråga eller en situation. Om du har något du vill att vi ber över i söndagens gudstjänst kan du skriva ett mail till be@vasakyrkan.com. Skriv också om du vill vara anonym eller ej.

Varje vecka finns det bönesamlingar i Vasakyrkan. Titta i Vasakyrkans kalender när nästa samling sker. Välkommen att delta!

Foto/bild:John McGuire.