Mission


Notice: Undefined index: host in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\media.php on line 1372

Notice: Undefined index: host in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\media.php on line 1372

Utifrån missionens centrum ska all mission utföras med Kristus som förebild. Missionen ska vara på Jesu sätt. Det betyder att Jesu förkunnelse och tjänst ska stå modell för missionens utförande. Det handlar om medvetenhet och ödmjukhet, om solidaritet med fattiga och tjänst för de mest utsatta, om beredskap att ge sitt liv i Jesu efterföljd (1 Joh 3:16).

EFS riktlinjer antagna av EFS årsmöte 19 maj 2012

Missionsuppdraget är EFS hjärta. Gud själv ger kyrkan uppdraget att sprida Evangeliet. Varje kristen har genom dopet fått förtroendet av Gud att bära missionsuppdraget – just där han eller hon är, mitt i livet.

Internationellt

Vasakyrkans internationella engagemang går genom EFS internationella arbete, som startade redan 1866 med att EFS sände de tre första missionärerna till nuvarande Eritrea.

Bild från en av resorna som Vasakyrkan gjort till bl.a. Tanzania. Torbjörn Arvidsson hälsas välkommen av en pojke.

Idag samarbetar EFS med systerkyrkor i Etiopien, Eritrea, Indien (i delstaten Madhya Pradesh), Tanzania och Malawi. EFS stöder också en kristen radiostation som sänder program i arabvärlden. EFS ungdomsförbund Salt sänder ut volontärer till Etiopien och Argentina.

Sedan 2009 har Vasakyrkan en vänförsamling i Iringa, Tanzania. Första söndagen i varje månad ber vi för dem och de ber för oss.

Vasakyrkan stöder EFS internationella arbete genom pengar, information, förbön och personligt engagemang. En söndag varje månad har vi en särskild missionshälsning i söndagsgudstjänsten, med information från någon av våra systerkyrkor.

En del av våra insamlade medel går som ett allmänt stöd till EFS internationella arbete. Därutöver har vi två projekt som vi är speciellt engagerade för ekonomiskt. Dessa är:

Vasakyrkan har också en grupp, Händer för Mission, som arbetar kreativt och praktiskt för att samla in medel till EFS mission.

Vill du vara med och arbeta för något av dessa projekt eller har du frågor om de projekt vi stöder? Välkommen att kontakta Vasakyrkans missionsgrupp, genom carina.arvidsson@umea.se

Lokalt

Missionsbefallningen berör också vårt land och vår stad Umeå. Vasakyrkan vill leva lyhört för Guds vilja för att kunna fullgöra missionsuppdraget. Helt vanliga samtal är främsta verktyget för att sprida det goda budskapet om Jesus Kristus. Samtal, som ibland kan leda till ett vittnesbörd.

Umeå – ett missionsfält

Missionen är inte en aktivitet; den är ett förhållningssätt, en livsstil. 

ur EFS riktlinjer

Missionsuppdraget hör ihop med det diakonala arbetet. Det är svårt att skilja dem åt – de förverkligas och utförs tillsammans. Uppdraget är att hjälpa människor till Kristus, såsom Kristus.

Vasakyrkan samarbetar med Umeå Stadsförsamling i det utåtriktade diakonala arbetet “På trappan”. Läs mer om detta under “Diakoni“, där du också kan anmäla dig som volontär.

Foto/bild:Peo Einemo.