Kategorier
Diakoni

Diakonihelgen

Jag har nu glädjen att skriva några rader om diakonihelgen den 12-14 april. Vi hade då förmånen att ha S:ta Clara på besök, med Mats Nyholm i spetsen. Helgen syftade till att inspirera, uppmuntra och utrusta oss i Vasakyrkan i vårt diakonala arbete.
Hela helgen var fantastisk och innehöll mycket bön, gemenskap och inspiration. Det var också en bra uppslutning, då många fler än endast diakonirådet och personalen var närvarande. Under helgen var det mycket som tog form när det kommer till diakonin i Vasakyrkan. Diakonirådet har till exempel landat i att fokusera på tre områden: integration, ensamhet och psykisk hälsa. Vi har redan nu startat ett café; ett rum och en möjlighet till god integration. Du är varmt välkommen att vara med!

Joline Dagerbrant

Kategorier
Diakoni

Besök från S:ta Clara kyrka 12-14 april

Vi får åter besök av ett team från Clara kyrka, det ser vi mycket fram emot. I höstas hade vi dem på besök och vi blev inspirerade av deras diakonala arbete i S:ta Clara. Själv fick jag med mig mycket och blev taggad inför vårt diakonala arbete i Vasakyrkan. Vid deras besök i höstas visade Mats Nyholm en lista på de behov som finns i Sverige. Listan var lång, men det jag tydligt kunde se och läsa var: integration, ensamhet och psykisk ohälsa. Dessa områden är viktiga och jag tror att vi i Vasakyrkan har mycket att bidra med. En vän till mig sade: ”Vill du bli integrerad i Sverige? Gå till kyrkan!” Det ligger mycket i detta. I kyrkan har vi en god och varm gemenskap och vi är duktiga på att se och inkludera människor. Denna styrka ska vi ta vara på och därmed bjuda in fler människor från andra länder in i vår gemenskap.
Sedan i början av denna termin har vi ett diakoniråd, och vi har pratat om att S:ta Claras besök den 12-14 april ska bli en ”ume-variant”. Vi har tänkt att en fördjupning i diakonins teologi vore i sin ordning. Vi vill även få del av deras erfarenheter kring de områden vi kanske ska jobba med.

Ni är varmt välkomna att vara med under helgen! Tillsammans bygger vi Guds rike.

/Joline Dagerbrant

Kategorier
Diakoni Styrelsen

Besök från S:ta Clara 

Den 11 januari hade vi ett spontanbesök av ett team från S:ta Clara kyrka. De hade varit på besök i Skellefteå och passade på att hälsa på hos oss på vägen hem. De var ett härligt gäng med prästen Mats Nyholm i spetsen. Vi åt en enkel frukost och bad tillsammans och efter bönen fick vi lyssna på ett vittnesbörd. Det var ett härligt besök då jag själv blev väldigt upplyft och uppmuntrad. Jag fick mycket energi av att träffa S:ta Clara gänget, inte minst när vi fick del av vittnesbördet om hur Jesus kan vända ett liv som verkar så hopplöst.
Vi kommer också att få besök av ett team från S:ta Clara den 12-14 april. Då får vi återigen träffas och inspireras av dem. Detta ser jag fram emot väldigt mycket. 

/Joline Dagerbrant

Kategorier
Bön Diakoni

Återbesök till S:ta Clara kyrka

I mitten av september fick vi i Vasakyrkan under ett par dagar besök från S:ta Clara kyrka i Stockholm – dagar som vi minns med stor glädje. I början av oktober var vi sedan sex personer från Vasakyrkan som fick vara med om en tvådagars diakonikonferens i S:ta Clara. Det blev välsignade och givande dagar.

Det viktigaste som kontakterna med S:ta Clara har betytt för oss är att de gång på gång betonat hur bönen är grunden till allt välsignat som skett där. Jesus säger ju också i Mark. 11:17 att ”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk”. Vad skulle det kunna innebära för oss i Vasakyrkan? Jag tror att väldigt många av oss som får ha Vasakyrkan som ”sin kyrka” är ett bedjande folk. Vi ber enskilt, vi ber i olika bönegrupper och på andra samlingar. Bönesamlingen kl 8.30 varje onsdagsmorgon samlar allt fler, nu är vi ofta fler än tio bedjare. Men alla kan inte komma till bön en vardagsförmiddag, och därför har vi nu under hösten även en bönekurs på torsdagskvällarna kl 19, som även den samlar en skara. Vår önskan är ju att även den som befinner sig i Umeå dagtid ska kunna komma in på en lunchbön – varför vi nu startat en sådan kl 12.30 på tisdagar. Dessutom ges alltid tillfälle att medan ”På Trappan” pågår fredagar 13.30-15.30 kunna gå in i kyrkan för att be och tända ljus. Då kan även de som kanske inte alls har någon kontakt med vår kyrka, komma in för en stunds bön. Bön är ett erbjudande av Vår Herre – det kan och får aldrig vara ett tvång. Men blir du intresserad – kom gärna även du till någon av dessa tillfällen!

Något annat som känns viktigt efter kontakterna med S:ta Clara är att fundera vidare på är hur vår kyrka kan vara mer Öppen under dagarna.  Hur kan den som befinner sig i centrala Umeå under dagtid  få upptäcka att: hit kan jag gå, här kan jag bara få vara, här kan jag få en stunds gemenskap och kanske en kopp kaffe och en kaka samtidigt? Något som gäller både oss som ofta besöker kyrkan, liksom den som aldrig varit in i Vasakyrkan tidigare.

Vad gäller Vasakyrkans diakonala arbete framöver, finns många behov mitt ibland oss; behov av att vi  bryr oss om varandra och på olika sätt försöker hjälpa och stötta de ensamma och sjuka vi har i vår mitt. 

Jesus säger att ”de fattiga har ni alltid ibland er”. Nöden kommer alltid att finnas i olika former, så vi kristna kommer att behövas för att möta nödlidande också i framtiden. Utanför vår kyrka finns många som har problem, till exempel ensamhet, psykisk ohälsa eller det som har med integration och invandring att göra. Här har vi alla möjlighet att tillsammans med vår nyanställda diakoniassistent Joline söka Guds vilja i våra böner. På vilket sätt önskar vi att vårt utåtriktade diakonala arbete skulle få utvecklas framöver? Låt oss tillsammans söka Guds vilja.

Kategorier
Diakoni Föreningen

Besök från S:ta Clara kyrka, Stockholm

Under två hela dagar i mitten av september fick vi i Vasakyrkan besök från S:ta Clara kyrka, där den kände prästen Carl-Erik Sahlberg tidigare var verksam. Fem glada och frimodiga personer kom under ledning av prästen Mats Nyholm. I Vasakyrkan försökte vi under dessa två dagar att leva så Claralikt som möjligt. Dagarna hölls samman av tre bönetillfällen – morgonbön, lunchbön och eftermiddagsbön. Vår fredagsverksamhet ”På Trappan” pågick även dessa två dagar. Ena dagen hällregnade det, men ändå fick vi bjuda 47 gäster. Den andra dagen var det finare väder, och trots att det var en vanlig onsdag, kom det ändå 120 gäster som fick något att dricka – ungefär lika många som det brukar vara vanliga fredagar. Mängder av samtal med besökare fick vi ha, vi fick be för människor, en av dom sa att ”han inte varit i någon kyrka på över 40 år – men på söndag kommer jag!”. Någon anmälde sig till vår Alphakurs. Rikt välsignade tillfällen, med mycket glädje. Utöver detta – en härlig kvällsmässa med en mycket givande predikan av Mats. Nästa kväll var det onsdagssamtalskväll, där alla fem från S:ta Clara delade vittnesbörd. En uppskattad och god samling.

Claragänget fick höra mycket om vårt arbete vid alla våra samtal, där både anställda, styrelsen och några andra var med. Dessutom såg de en del vårt arbete vid ”På-Trappan-tillfällena”. Det ledde till en mängd konstruktiva tips som vi fick ta emot innan de reste hem igen. De uttryckte att vi har ”en vacker och stark verksamhet”, att vår ”På Trappan” sticker ut, som en både diakonal och evangelisatorisk välsignad möjlighet att kunna bygga vidare på. De sa: ”Vi har Plattan, och NI har På-Trappan!” De upplevde dessutom att vi verkar ha folkligt förtroende med det vi gör på fredagseftermiddagarna. Att så många kom till de olika
bönetillfällena tyckte de också var mycket glädjande och något att bygga vidare på. Deras tydliga rekommendation var att utöka antalet bönetillfällen, helst till veckans alla dagar, och på olika sätt försöka få fler i vår kyrka att inkluderas i bönearbetet. Annat de lyfte fram var den spännande kombinationen av anställda vi har, samt att så många unga vuxna hittar till vår kyrka. Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på besöket, och gläds över att några från oss om bara några veckor får träffa dom alla igen, vid en diakonikonferens i S:ta Clara.

/Lasse Palmér

Kategorier
Diakoni Föreningen Gemenskap Gudstjänst

Inspirationsdagar med Clara kyrka

Tisd 19 september – torsd 21 september har vi besök av ett team från Clara kyrkan under ledning av Mats Nyholm. Vi har bjudit hit dem för att de ska dela med sig av sina erfarenheter från Clara med oss ihop om att det ska bli till inspiration för oss. Vi kom överens om att det inte bara skulle komma hit och prata om sina erfarenhet utan vi följer deras dagliga rutiner och gör det tillsamman. Du är välkommen att vara med så mycket du vill. Det finns en hel del tid för gemenskap med möjlighet till viktiga samtal.

Så här ser programmet för dagarna ut

Tisdag

8:30 Morgonbön med fika

12:30 Bön

13:30 På trappan

15:45 Bön

19:00 Gudstjänst med lovsång och förbön, Mats Nyholm präst i S:t Clara kyrka predikar, Joline mötesledare. Elsa Rydin leder lovsång. 

Onsdag

8:30 Onsdagsbönen, Fika efteråt

12:30 Bön

13:30 På trappan

15:45 Bön

18:30 Samtalskväll: Tema Vittnesbörd

Torsdag

8:30 Bön (fika Joline)

Kategorier
Diakoni

Inspireras av S:t Clara kyrka

Sedan 90-talet har Clara kyrka genom sitt diakonala arbete varit en stor inspiration för många. En döende kyrka fick liv när den började be och dagligen vända sig till samhällets svagaste medborgare på Sergels torg för att sprida Guds kärlek. 

Vasakyrkan fattade för några år sedan beslut om att verka för att vara en öppen kyrka. Mycket av de tankarna ligger i linje med Claras arbete. Vårt På trappan-arbete är det tydligaste uttrycket för detta, men det handlar om mer än det. För att komma vidare har vi bestämt oss för att hämta inspiration från Clara kyrka. Vi börjar med att de besöker oss den 19-22 september. Det kommer ett helt team därifrån med Mats Nyholm i spetsen. Under de här dagarna tar de med sig lite av sin kultur till oss. Vi kommer att be mer än vanligt och sedan vända oss utåt. På kvällarna bjuder vi in till samlingar där teamet får dela med sig av sina erfarenheter till oss alla.

Den 6 -7 oktober är vi inbjudna till deras diakonidagar som riktar sig till alla som bedriver arbete med diakonal inriktning. Vi hoppas att några personer från Vasakyrkan vill följa med. Är du en av dem?