Kategorier
Föreningen

Ny diakoniassistent

Hej!

Joline Dagerbrant här. I detta stycke ska jag skriva några rader om mig själv och vad jag ska jobba med i församlingen. Under sommaren har jag fyllt 27 år och äntligen tagit examen från min fyraåriga pastorsutbildning vid ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi). Under studiens gång ”upptäckte” jag diakoni och landade i att det var vad jag ville ägna mig åt efter studierna. Till min glädje får jag nu jobba med de diakonala frågorna här i församlingen. I min åttioprocentiga tjänst ryms administration och det utåtriktade diakonala arbetet. Tjänsten är till stor del pionjär, och jag ser fram emot att sätta i gång!

Jag är gift med Kristoffer Dagerbrant sedan 3 år tillbaka och vi bor i en lägenhet i centrala Nordmaling. Utöver att jag studerat teologi, är gift, och numera ska jobba med det diakonala i församlingen, älskar jag att handarbeta (sticka, virka, sy, måla m.m.), jag är språk- och historieintresserad, och uppskattar att läsa. Trevligt att du läser detta. Jag ser fram emot att träffa dig.

Vi ses i kyrkan!

Joline Dagenbrandt

Kategorier
Alpha

Samtalskvällar

Under våren startade vi med samtalskvällar i Vasakyrkan. Detta kommer att fortsätta i höst. Vi har flera intressanta ämnen och talare som kommer.

Här fikar vi, lyssnar på kort undervisning och samtalar tillsammans. Ingen anmälan krävs.

Vi träffas kl 18.30 varannan onsdag med start den 20 september. Kom, även om du inte är med i någon bönegrupp kopplad till Vasakyrkan. Du är varmt välkommen!

Kategorier
Betraktelse Herdestav

Herdestaven 

Mångfalden och enheten i Vasakyrkan

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 1 Kor 12:4-6

Sommaren på Backen har nu gått mot sitt slut. För mig har det varit en glädje att få vara med på många gudstjänster och kulturverandor. Sommarens samlingar har varit välbesökta och många har uttryckt sig positivt om dem. Tack alla som bidragit på Backen på olika sätt. Nu drar vi igång igen i Vasakyrkan med de olika verksamheterna. Jag tänker att bibelordet ovan från Paulus, som vi läste för några söndagar sedan, gäller också oss i Vasakyrkan.

Nådegåvorna är olika men Anden densamme. 

Var och en av oss i Vasakyrkan har fått olika gåvor och talanger av Gud. Gud vill att vi ska använda dem till att bygga upp vår kyrka och tjäna varandra med dem. Vi får be Gud och varandra om hjälp att upptäcka gåvorna och på vilket sätt vi ska använda dem. Alla gåvor och bidrag är viktiga. Paulus skriver senare i samma brev att “var och en har något att bidra med”. Rosenius skriver om nådegåvornas mångfald med orden: “En sådan rikedom och mångfald är utmärkande för allt vad Gud har skapat. Ty samtidigt som det finns en Andens enhet, måste det också finnas en nådegåvornas mångfald, där var och en tjänar med sin gåva.”

Tjänsterna är olika men Herren densamme

Tjänsterna i Vasakyrkan ser också olika ut. Nu har vi glädjen att vara tre anställda, eftersom Joline Dagerbrandt har börjat hos oss. Hennes tjänst kommer att ha en diakonal och utåtriktad inriktning. Be gärna för oss anställda och våra olika tjänster. Här får vi också be för alla som på olika sätt har olika ledaruppdrag i vår kyrka. Tjänsterna kan också bestå av de olika handlingarna vi alla gör för Herren och varandra. Det finns olika sätt att tjäna Gud men det är samme Herre som vi tjänar. 

Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. 

Vi har många olika verksamheter här i kyrkan, för olika åldrar, som nu drar igång. De mesta av verksamheterna är sådana vi har haft förut men en del nytt kommer också att hända här i höst. Förutom onsdagsbönerna på morgnarna kommer det också att vara torsdagsböner på kvällarna. Den 19-22 september kommer en grupp från St Clara kyrka upp till oss och det kommer att vara saker som händer tillsammans med dem både inne i kyrkan och utanför den. En ny Alphakurs börjar också den 24 september. I mitten av september drar också Söndagsskola för vuxna igång. Verksamheterna kan se olika ut både i kyrkan och i våra liv, men det är Gud som verkar i allt och genom allt. 

Enhet i mångfald

Det finns en stor mångfald av gåvor, tjänster och verksamheter i Vasakyrkan men det som som förenar oss och alla kristna är tron på Gud Fader, Herren Jesus och den heliga Anden. Vi får vända oss till vår treenige Gud som själv är en enhet i mångfald och be om hjälp denna höst i Vasakyrkan:

Treenige Gud, vi tackar dig för vår församling och för våra olika gåvor, tjänster och verksamheter. Hjälp oss att leva förenade med dig, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen.

/Magnus Lind, Präst

Kategorier
Alpha

Alpha

Under hösten planerar vi för en Alpha-kurs, en kurs i kristen tro. Detta är något vi har haft i tre omgångar och höstens kurs blir vår fjärde. Alpha är något vi tycker fungerar väldigt bra och vi är mycket glada att det blir ringar på vattnet i form av inbjudningar från andra kyrkor, uppmärksamhet på nationell nivå om vårt arbete och många personer som blir välsignade och får sina liv förvandlade.

Vi behöver din hjälp i höst! Be för arbetet och be för de personer i din närhet som du tror hade blivit välsignade av att gå kursen. Vi har också praktiska uppgifter som du gärna får hjälpa till med. Under Alpha serverar vi mat och vi håller nu på att sätta ihop olika matlag. Ingår du i ett matlag kommer du, tillsammans med några andra, ha ansvar för att laga, servera och diska under ca två söndagskvällar under hösten. Är detta något som du kan tänka dig att hjälpa till med? Eller känner du någon som hade passat bra till denna uppgift? Hör av dig till adam@vasakyrkan.com eller prata med en ledare för Alpha.

Välsignelser

Adam Govik, med team

Kategorier
Teknik

Byte av koder till kodlåsen

Från och med den 1 oktober 2023 kommer innerdörrar, städskrubb, musikrum och hiss på Vasakyrkan att ha nya koder. Kontakta ansvariga i utskott, grupper, anställda eller styrelse vid
behov av de nya koderna. Att koder regelbundet ska bytas är beslutat av styrelsen.
Erik Sjölander genom Fastighetsutskottet, Vasakyrkan.

Kategorier
Diakoni

Inspireras av S:t Clara kyrka

Sedan 90-talet har Clara kyrka genom sitt diakonala arbete varit en stor inspiration för många. En döende kyrka fick liv när den började be och dagligen vända sig till samhällets svagaste medborgare på Sergels torg för att sprida Guds kärlek. 

Vasakyrkan fattade för några år sedan beslut om att verka för att vara en öppen kyrka. Mycket av de tankarna ligger i linje med Claras arbete. Vårt På trappan-arbete är det tydligaste uttrycket för detta, men det handlar om mer än det. För att komma vidare har vi bestämt oss för att hämta inspiration från Clara kyrka. Vi börjar med att de besöker oss den 19-22 september. Det kommer ett helt team därifrån med Mats Nyholm i spetsen. Under de här dagarna tar de med sig lite av sin kultur till oss. Vi kommer att be mer än vanligt och sedan vända oss utåt. På kvällarna bjuder vi in till samlingar där teamet får dela med sig av sina erfarenheter till oss alla.

Den 6 -7 oktober är vi inbjudna till deras diakonidagar som riktar sig till alla som bedriver arbete med diakonal inriktning. Vi hoppas att några personer från Vasakyrkan vill följa med. Är du en av dem? 

Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsen 

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte efter sommaren. Den 12 augusti träffades vi ute på Backengården för en styrelsedag och vi började dagen med gemensam frukost. Sedan samlades vi kring bön, lovsång och arbete kring vår vision. Dagen avslutades med ett styrelsemöte

Vad brinner vi för i Vasakyrkan?

Vi började med att samtala om vad vi i styrelsen själva brinner för i Vasakyrkan. Några förslag som vi delade är:

-bönen

-söndagsskola för vuxna

-musik

-mötesplatser för olika åldrar

-tonåringar

-förvaltarskapet, att värna om det vi har

-undervisning och inspiration

-väckelse

-en öppen och välkomnande kyrka mitt i centrum av Umeå

Du som läser detta kan fundera på vad du brinner för i Vasakyrkan. 

Magnus delade med sig från missionskursen

Vad betydde mission under 1990-talet? Vad betyder mission idag 2023? I kursen fanns exempel på en nio-stegs-modell. Det gav inspiration om hur vi i Vasakyrkan ska agera för att vara en mer öppen kyrka och hur församlingen ska kunna växa när vi lever i den sekulariserade delen av världen. Vi vill inte bara att bli fler i församlingen utan också växa djupare i tro.

De nio stegen passade väl ihop med styrelsens tankar om en växande kyrka och samarbetet med St Clara Kyrka i Stockholm. Ett team därifrån kommer att under några dagar i september besöka vår kyrka.

Adam talade om församlingsutveckling

Vilken är den viktigaste verksamheten? Vi fick bara välja en. Fundera på vilken skulle du välja?

Vi funderade på vilka verksamheter i kyrkan som riktar sig inåt till församlingen och vilka som riktar sig utåt till nya medlemmar och icke kristna. Hur når man ut med ett budskap eller information idag? 

En fråga vi återkom till är vilken kultur vi vill ha i Vasakyrkan. En öppen och välkomnande kultur är det vi strävar efter, där vi alla kan bidra på olika sätt.

Var är Vasakyrkan om 5 år? Det är en spännande fråga att visionera kring. Det blev många visioner och de flesta stämde överens med vad vi brinner för idag och vad vi vill utveckla. Ett exempel är fler smågrupper så att alla får tillhörighet. Ett annat är diakoni där På trappan-arbetet kan bli mer ekumeniskt. 

Hösten är i antågande

Hösten känns inspirerande genom att det är tre personer i kollegiet i höst. Joline kommer att börja arbeta i mitten av augusti. Vi ber om ett varmt välkomnande för henne.

Gemenskap tycker vi i styrelsen är viktigt. Vi vill därför bjuda in till en sopp- och medlemskväll nu den 3 oktober. Mer information om den kvällen kommer i nästa månadsblad.

”Är så tacksam för det livet, alla dagar jag får veta att allt är en gåva här för mig. Vanliga dagar då timmarna går vill jag leva i ljuset av Dig”

Text: Maria Gustin Bergström

Styrelsen genom Helén

Kategorier
Föreningen

Bön

Nu har vi åter startat med våra morgonbönestunder i Vasakyrkan kl 08.30 varje onsdag morgon. Där ber vi för Vasakyrkan och allt som sker där. Ofta följer vi upp vår bönestund med ett gemensamt fikatillfälle. En mycket trevlig start på onsdagarna. Varmt välkommen!


Men alla har inte möjlighet att komma till bön på onsdagsmorgnarna. Därför kompletterar vi nu med ett bönetillfälle i Vasakyrkan även kvällstid. Varje torsdagskväll kl 19 med start torsdag den 21 september, är du välkommen till en
kvällsbönestund, som vi inleder med att titta på ett cirka 20 minuter långt avsnitt av BÖNEKURSEN med Pete Greig (som skapat den så kallade 24-7-bönen). Du är mycket välkommen!

I början av sommaren lämnade vi några böneämnen till S:ta Clara kyrka i Stockholm, som dom nu regelbundet ber över. I tro sände vi iväg följande böneämnen. Må vi alla i Vasakyrkan också våga be att detta ska få ske under hösten:
*Ökat antal bedjare vid bönesamlingarna. Att vi blir fler i kyrkans böneteam. Att fler bland oss får en ökad längtan att be tillsammans med andra.
*Att fem nya personer kommer till tro och finner sitt andliga hem hos oss.
*Att fem nya volontärer från oss vill delta i På trappan och andra diakonala insatser.
*Att två helt nya ”livsnära” hemgrupper bildas.

/För styrelsen Lasse Palmér

Kategorier
Föreningen

Stor tacksamhet för gåvor

Vi avslutade första halvåret i ekonomisk balans – intäkter och kostnader matchar varandra. Detta beror till stor del på en gåva vi fick i juni. Det är med stor tacksamhet som vi ser detta.

I juli har det även varit många besökare på EFS Sommarhem på Backen. Kollekterna har blivit väldigt bra och vi samlade in över budget i juli. 

Inför hösten ser det därför bättre ut än vad hoppades på i juni. Alla kollekter behövs och det känns bra om vi kan fortsätta fokusera på att bli den kyrka som Jesus vill att vi ska vara utan att behöva veta att vi har svårt att klara ekonomin.

Vårt vanliga givande, som nyligen bekymrade oss, har blivit en källa till tacksamhet. Är då de extra gåvor vi fått för att byta ljudanläggning en ännu större? Vi har nu tagit emot två stora gåvor som gör att halva kostnaden nu är täckt. Helt fantastiskt! Installation av ljudanläggningen blir preliminärt under oktober.

För Styrelsen/Peo

Samtalskväll med S:ta Clara kyrka

Varannan vecka har vi samtalskvällar i Vasakyrkan. Första gången för hösten med team från S:ta Clara kyrka. Här fikar vi, lyssnar på kort undervisning och samtalar tillsammans. Ingen anmälan krävs! 😊

Om du vill gå med i en bönegrupp i Vasakyrkan: Hör av dig till info@vasakyrkan.com så hjälper vi dig! 😍