Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport maj 2024

Nu är vi klara med bokföringen tom maj. Vi kan konstatera att det svänger en hel del i givandet. I maj fick vi in 121 000 kr i gåvor. Det var 55 000 kr mindre än vad vi budgeterat för och vi ligger nu totalt 90 000 kr efter vår budget för i år. Merparten av de gåvorna som kommer in skänks via Swish på våra gudstjänster. Nu är vi inne i sommarperioden där många befinner sig på annan ort. Vi hoppas att du vill vara med och ge till vår verksamhet även om du inte kan närvara på någon av gudstjänsterna på Backengården.

Bankgiro: 760-1271

Swish: 123 562 87 14

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport

Sedan början av det här året har vi tagit hjälp av EFS-riks för att sköta föreningens ekonomihantering. Det har tagit lite längre tid för de nya rutiner som krävts att komma på plats vilket medfört att vi inte kunna rapportera riktigt som vi brukar. Den allra viktigaste delen är att kunna informera dig om hur vi ligger till med givandet. Vår ekonomi är helt beroende av de gåvor som du och andra ger till föreningen genom kollekter och på annat sätt. Inför det här året höjde vi vår budget för givandet för att klara av de ökade kostnader vi har. Efter de första fyra månaderna ligger vi 35000 efter vad vi budgeterat för, men vi har glädjande fått in 14000 mer är förra året. Ett mycket stort tack till alla er som ger och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Vi hoppas du vill fortsätta att göra det även framöver. De allra mesta av våra gåvor kommer in i samband med våra gudstjänster. Under sommar är det många av oss som befinner sig på annan ort och därför inte kan ge gåvor i kollekten. Då får du gärna använda något av de här alternativen.

Bankgiro: 760-1271

Swish: 123 562 87 14

Kategorier
Föreningen Gudstjänst

Avtackning av Adam

Nu på söndag kommer vi att avtacka Adam Govik som slutar sin anställning i Vasakyrkan under sommaren. Adam började sin tjänst i Vasakyrkan i november 2021. Med sin energi och glädje har han inspirerat och bidragit oerhört mycket på många håll i Vasakyrkans verksamhet.

Den 1 juni blir Fanny klar med sin läkarutbildning och de har beslutat sig för att flytta till Göteborg med hopp om att hitta en AT-tjänst för henne där. Både Adam och Fanny kommer att lämna ett tomrum efter sig men samtidigt mycket tacksamhet hos många av oss efter den tid vi fått tillsammans. Flyttlasset går redan i börja av juni. Men Adam blir kvar ett tag till som lägerchef på sommarens första konfaläger på Klippen och Strömbäck.

Så avtackningen kommer lite väl tidigt men det var det bästa tillfället. Speciellt som det redan var planerat att Adam skulle predika då. Välkommen att vara med.

Diakoni “Ge som gåva det ni fått som gåva”

Fredag till söndag är ett team från S:ta Clara kyrka i Vasakyrkan på besök under ledning av Mats Nyholm.

Fredag
9.00-10.00 Bön i Vasakyrkan.
Fika i Vasakyrkan.
10.30-11.45 Samtal om diakoni i Vasakyrkan.
Lunch i Vasakyrkan.
13.00-15.30 På Trappan i Vasakyrkan.

Lördag
10.30 Ekumenisk bön i Frälsningsarmén.
Lunch äter vi på stan.
13:15-16:15 Seminarium i Vasakyrkan: Om diakonins teologi och hur gör vi diakoni i Vasakyrkan.
Ca. 14:30 Fika.
Middag äter man hemma.
19.00 är det Gudstjänst, i Vasakyrkan, med teamet från S:ta Clara kyrka med lovsång, vittnesbörd och förbön.
Kvälls fika i Vasakyrkan.

Söndag
11.00 Gudstjänst i Vasakyrkan, Mats Nyholm predikar.

Kategorier
Alpha Undervisning

Nya Alpha kursen igång

Nu har vi den femte terminen i rad fått starta en ny Alphakurs i Vasakyrkan. Till första samlingen i söndags var det 14 deltagare, och vi tror att det kommer några ytterligare vid kommande samlingar.

Under de tidigare fyra terminerna har ett 60-tal deltagare fullföljt kurserna. Många av dessa har fått en påtagligt fördjupad kunskap om kristen tro. Några har hunnit bli nya medlemmar i Vasakyrkan, och några andra av dem som gått Alpha har börjat komma regelbundet till våra gudstjänster och Vasaträffar. Sammantaget har det varit meningsfullt med alla insatser – och frukten av kurserna upplever vi som fått vara med som glädjande, värdefull och välsignad. Även för oss samtalsledare, bedjare och mattillverkare. 

Så var gärna med och be för denna viktiga del av det som sker i vår kyrka.

Kategorier
Mission

Missa inte Se Be Ge

På lördag den 30 september är det dags. Då sänds årets Se Be Ge och det blir fantastiska vittnesbörd om vad som händer i och genom EFS mission runt om i världen just nu.

Det första nedslaget blir i norra Irak, där vi möter hjälporganisationen Capni och deras mobila klinik som arbetar bland människor på flykt. Därefter åker vi till Östafrika och möter människor som berättar vad teologiutbildningen TEE betytt för dem och för den snabbt växande kyrkan. 

I Somalia möter vi en annan typ av växt – nämligen tomater och grönsaker som odlas i de nya växthus de byggt där för att säkra livsmedelsförsörjningen för människor som flytt undan torka och svält.

Följ med och uppmuntras av allt det fantastiska arbete som vi får stå i tillsammans som missionsrörelse!

Du kan läsa mer här eller titta på en trailer.

Kategorier
Diakoni Föreningen Gemenskap Gudstjänst

Inspirationsdagar med Clara kyrka

Tisd 19 september – torsd 21 september har vi besök av ett team från Clara kyrkan under ledning av Mats Nyholm. Vi har bjudit hit dem för att de ska dela med sig av sina erfarenheter från Clara med oss ihop om att det ska bli till inspiration för oss. Vi kom överens om att det inte bara skulle komma hit och prata om sina erfarenhet utan vi följer deras dagliga rutiner och gör det tillsamman. Du är välkommen att vara med så mycket du vill. Det finns en hel del tid för gemenskap med möjlighet till viktiga samtal.

Så här ser programmet för dagarna ut

Tisdag

8:30 Morgonbön med fika

12:30 Bön

13:30 På trappan

15:45 Bön

19:00 Gudstjänst med lovsång och förbön, Mats Nyholm präst i S:t Clara kyrka predikar, Joline mötesledare. Elsa Rydin leder lovsång. 

Onsdag

8:30 Onsdagsbönen, Fika efteråt

12:30 Bön

13:30 På trappan

15:45 Bön

18:30 Samtalskväll: Tema Vittnesbörd

Torsdag

8:30 Bön (fika Joline)

Kategorier
Diakoni

Inspireras av S:t Clara kyrka

Sedan 90-talet har Clara kyrka genom sitt diakonala arbete varit en stor inspiration för många. En döende kyrka fick liv när den började be och dagligen vända sig till samhällets svagaste medborgare på Sergels torg för att sprida Guds kärlek. 

Vasakyrkan fattade för några år sedan beslut om att verka för att vara en öppen kyrka. Mycket av de tankarna ligger i linje med Claras arbete. Vårt På trappan-arbete är det tydligaste uttrycket för detta, men det handlar om mer än det. För att komma vidare har vi bestämt oss för att hämta inspiration från Clara kyrka. Vi börjar med att de besöker oss den 19-22 september. Det kommer ett helt team därifrån med Mats Nyholm i spetsen. Under de här dagarna tar de med sig lite av sin kultur till oss. Vi kommer att be mer än vanligt och sedan vända oss utåt. På kvällarna bjuder vi in till samlingar där teamet får dela med sig av sina erfarenheter till oss alla.

Den 6 -7 oktober är vi inbjudna till deras diakonidagar som riktar sig till alla som bedriver arbete med diakonal inriktning. Vi hoppas att några personer från Vasakyrkan vill följa med. Är du en av dem? 

Kategorier
Betraktelse Föreningen

Guds mission


Notice: Undefined index: host in C:\home\site\wwwroot\wp-includes\media.php on line 1372

Nu har jag arbetat en första termin i Vasakyrkan och jag är tacksam över det varma välkomnandet jag fått och alla goda möten och samtal jag fått ha. Nu går vi in i sommaren och jag ser fram emot att vara på EFS gården Backen med dess spännande program i form av Kulturverandan och Gudstjänst. Vi får hjälpas åt att bjuda in människor till vår fina sommargård och dess verksamhet. På trappan som kommer att pågå även delar av sommaren är också en möjlighet att möta människor. Känn frihet att kontakta mig också i sommar om ni vill samtala med mig om något eller att jag ska komma på besök (3 juli – 8 augusti är jag dock i Luleå på semester).

Jag har just avslutat en kurs på Johannelunds teologiska högskola som heter Den missionella kyrkan. Kursen visar på den förändring som skett i synen på mission. Om man tidigare sa att kyrkan har en mission så talar man nu om Guds mission (missio Dei) som har en kyrka. Ordet mission betyder sändning och Bibeln talar om att Gud är en sändande (missionerande) Gud. Fadern sänder Sonen till världen för att rädda den (Joh 3:17). Fadern och Sonen sänder Anden. Fadern, Sonen och Anden sänder sin kyrka till världen.  I EFS riktlinjer står det: “Mission är inte ett mänskligt företag, utan människan inbjuds av Gud själv att ta del i och förverkliga hans vilja med världen. Genom dopet och sitt jordiska kall (dvs. sin speciella livsuppgift) är varje kristen på ett särskilt sätt med i Guds mission.” 

Vi i Vasakyrkan får som enskilda och som gemenskap (missionsförening) vara med i Guds mission att rädda världen. Genom våra ord och gärningar får vi, i andens kraft, följa med Jesus i hans mission och visa på Guds rike och Guds kärlek. Vi är en communion in mission som vill vara nära Jesus, varandra och omvärlden. Jesus säger: “Som Fadern har sänt mig sänder jag er” Joh 20:21.

Nu önskar jag er alla en riktigt god sommar i Guds vila och Guds mission. 

/Magnus Lind, präst

Kategorier
Gudstjänst

Ni ska få kraft…

Nu till helgen 19-21 maj är det EFS årskonferens i Umeå. Det mesta kommer att vara i Umeå Energi Arena men också en del som händer i Vasakyrkan, t.ex. musikalen På väg och Kvällsmässa med Tomas Sjödin. Se hela programmet

Temat för konferesen är “Växa i lärjungaskap – ni ska få kraft…EFS Västerbottens distriktsföreståndare Mats Lindberg skriver om detta tema: 

Konferensen ligger som vanligt på Kristi himmelsfärdshelgen. Där påminns vi om att Jesus återvänder till himlen men också om att Jesus lovar lärjungarna att de ska få kraft för att kunna föra evangeliet vidare. Vi är lika beroende av Andens kraft som de första lärjungarna var. Och det ligger samtidigt ett hopp i detta att det inte beror på vår egen kraft. Ni ska få kraft!

Vi får be och hoppas att denna konferens ska ge oss kraft och hjälpa oss att växa i lärjungaskap. 

/Magnus Lind, Präst Vasakyrkan

*Det finns möjlighet att anmäla sig på plats i konferensbyrån och köpa en konferensbiljett för 595 kronor. Barn är gratis. Alla gudstjänster och konserter är kostnadsfria och öppna för allmänheten.