Kategorier
Bön Gemenskap

Bön i Vasakyrkan

Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Mark 11:17

När teamet från S:t Clara kyrka var här uppmuntrade de oss till att ha dagliga bönesamlingar i Vasakyrkan. Vi erbjuder nu möjlighet till detta vid olika tider och med olika former:

Måndagar 13:00 eller 18:30: Andakt i samband med Vasaträffen. 

Tisdagar 12:30: Lunchbön där vi tackar och lovar Gud. 

Onsdagar 8:30: Morgonbön där vi ber för Vasakyrkan och vår omvärld

Torsdagar 19:00: Kvällsbön med undervisning om bön 

Fredagar 13:30-15:30: Möjlighet till förbön och ljuständning medan På trappan pågår. 

Lördagar 10:30: Ekumenisk bön på Frälsningsarmén (OBS plats)

Söndagar 11:00: Gudstjänst med bön och lovsång

Kategorier
Mission

Adventsförsäljning

Lördagen den 2 december mellan 11.00 – 14.00 har Händer för Mission adventsförsäljning med handarbeten, hembakat bröd, saft och sylt m.m.

Kom och handla julklappar, pynt och bröd till julen – samtidigt som du gör en viktig insats för EFS internationella arbete.


Det finns möjlighet att hjälpa till. Det kommer upp en lista på anslagstavlan där man kan skriva upp sig. Du kan också höra av dig direkt till kontaktpersonerna (se nedan).

Det går att lämna in det du önskar skänka redan på fredagkväll (1/12) mellan kl. 18.00 – 20.00.

Kontaktperson: Kerstin Einemo 070-556 67 98  eller Eva Lundeborg Karlsson 070-376 45 11.

Kategorier
Betraktelse Herdestav Undervisning

Herdestaven

Diakoni – nära Jesus, nära varandra och nära omvärlden.

“Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen diakonia. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: »Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst diakonia.” Apg 6:1-4.

Diakoni kommer från det grekiska verbet diakonein och betyder “att tjäna”. I Apg 6:1-4 ser vi exempel på tjänandet, diakonin, som kommer till uttryck på två olika sätt. Dels genom att ordna med mat till änkor som inte kunde försörja sig själva, och dels genom tjänandet i bönen och i ordet. I bibeltexten framkommer det tydligt att både delarna är viktiga, det ena utesluter inte det andra. De tolv som kallar till sig lärjungarna ser behovet som finns i församlingen, nämligen att fler och fler kommer till kyrkan för att få mat, vilket leder till att apostlarna inte hinner med bön och ordets tjänst. Därför behövs flera som hjälper till att tjäna, diakonein, så att bönen och fördjupningen i ordet inte ska försummas.

Hur ser diakoni ut i bibeln? Både Gamla och Nya testamentet är fulla av exempel på hur vi som troende ska möta våra medmänniskor. 

“När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. Du skall inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.” 3 Mos 19:9-10. Gamla testamentet är full av liknande uppmaningar. Gud säger inte att vi inte får skörda eller njuta av det vi sått, men han uppmanar oss att inte skörda ända ut till kanten och att inte samla in de sista axen av skörden, så att det ska få räcka till fler än till bara oss själva. 

I Nya testamentet blir diakonin ännu tydligare, då Gud själv kommer till oss för att tjäna och inte för att bli tjänad. “Människosonen har inte kommit för att bli tjänad diakoneo utan för att tjäna diakoneo och ge sitt liv till lösen för många.” Mark 10:45. Evangelierna berättar om hur Jesus tjänade människorna runt omkring sig, alla efter var och ens behov. I de resterande böckerna i Nya testamentet, får vi följa hur lärjungarna fortsätter att tjäna sina medmänniskor (inte minst i Apostlagärningarna). Något som lärjungarna och apostlarna verkligen förstod var just bönens och gudstjänstens roll. Liksom Jesus själv, prioriterade lärjungarna och apostlarna bönens tjänst. Att möta människors behov fick inte försumma bönen och gudstjänsten.

“Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning: Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land.” 5 Mos 15:11. Detta är vårt uppdrag som troende och som församling; att tjäna, diakonein. Hur ska vi vara till hjälp för våra medmänniskor i vår stad? Behoven är oändliga: trasiga familjer, alkohol och drogmissbruk, de ensamma, ung som vuxen som lider av psykiskt ohälsa, ekonomisk fattigdom, prostitution, segregation,.. bara för att nämna några. Ja, jag blir också överväldigad av den oändliga listan. Att behov och nöd finns, innebär inte att vi i Vasakyrkan ska möta alla dessa behov. Vi behöver förstås avgränsa oss, kanske ska vi satsa på att hjälpa de ensamma, de som lider av psykisk ohälsa, eller av segregation? Vi får göra detta, som Vasakyrkans vision säger, genom att leva: nära Jesus, nära varandra och nära omvärlden. Leva nära Jesus gör vi genom bönen, leva nära varandra gör vi bland annat genom att fira gudstjänst tillsammans, och sist men inte minst leva nära omvärlden. Detta gör vi genom vårt diakonala arbete.

/Joline Dagerbrant

Kategorier
Bön Diakoni

Återbesök till S:ta Clara kyrka

I mitten av september fick vi i Vasakyrkan under ett par dagar besök från S:ta Clara kyrka i Stockholm – dagar som vi minns med stor glädje. I början av oktober var vi sedan sex personer från Vasakyrkan som fick vara med om en tvådagars diakonikonferens i S:ta Clara. Det blev välsignade och givande dagar.

Det viktigaste som kontakterna med S:ta Clara har betytt för oss är att de gång på gång betonat hur bönen är grunden till allt välsignat som skett där. Jesus säger ju också i Mark. 11:17 att ”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk”. Vad skulle det kunna innebära för oss i Vasakyrkan? Jag tror att väldigt många av oss som får ha Vasakyrkan som ”sin kyrka” är ett bedjande folk. Vi ber enskilt, vi ber i olika bönegrupper och på andra samlingar. Bönesamlingen kl 8.30 varje onsdagsmorgon samlar allt fler, nu är vi ofta fler än tio bedjare. Men alla kan inte komma till bön en vardagsförmiddag, och därför har vi nu under hösten även en bönekurs på torsdagskvällarna kl 19, som även den samlar en skara. Vår önskan är ju att även den som befinner sig i Umeå dagtid ska kunna komma in på en lunchbön – varför vi nu startat en sådan kl 12.30 på tisdagar. Dessutom ges alltid tillfälle att medan ”På Trappan” pågår fredagar 13.30-15.30 kunna gå in i kyrkan för att be och tända ljus. Då kan även de som kanske inte alls har någon kontakt med vår kyrka, komma in för en stunds bön. Bön är ett erbjudande av Vår Herre – det kan och får aldrig vara ett tvång. Men blir du intresserad – kom gärna även du till någon av dessa tillfällen!

Något annat som känns viktigt efter kontakterna med S:ta Clara är att fundera vidare på är hur vår kyrka kan vara mer Öppen under dagarna.  Hur kan den som befinner sig i centrala Umeå under dagtid  få upptäcka att: hit kan jag gå, här kan jag bara få vara, här kan jag få en stunds gemenskap och kanske en kopp kaffe och en kaka samtidigt? Något som gäller både oss som ofta besöker kyrkan, liksom den som aldrig varit in i Vasakyrkan tidigare.

Vad gäller Vasakyrkans diakonala arbete framöver, finns många behov mitt ibland oss; behov av att vi  bryr oss om varandra och på olika sätt försöker hjälpa och stötta de ensamma och sjuka vi har i vår mitt. 

Jesus säger att ”de fattiga har ni alltid ibland er”. Nöden kommer alltid att finnas i olika former, så vi kristna kommer att behövas för att möta nödlidande också i framtiden. Utanför vår kyrka finns många som har problem, till exempel ensamhet, psykisk ohälsa eller det som har med integration och invandring att göra. Här har vi alla möjlighet att tillsammans med vår nyanställda diakoniassistent Joline söka Guds vilja i våra böner. På vilket sätt önskar vi att vårt utåtriktade diakonala arbete skulle få utvecklas framöver? Låt oss tillsammans söka Guds vilja.

Kategorier
Föreningen

Rapport gåvomedel

Vi lever i en tid då det är större ekonomisk oro än på många år. Vi har stor förståelse för att det påverkar många. Vårt givande har därför sett lite annorlunda ut med större svängningar från månad till månad och med ett par större gåvor. Vi är mycket tacksamma för att Gud förser, och vi förtröstar på att han kommer att fortsätta att göra det. 

En mycket stor del av de gåvor vi tar emot kommer numera in via Swish i samband med våra gudstjänster. Styrelsen håller på att se över vad som kan göras för att få till ett mera stabilt givande. Ett bra sätt kan vara att fler börjar med automatiska banköverföringar till Vasakyrkans bankkonto (Swedbank  8420-2-513 262 818-0). Det passar bra för en del, så fundera om det är något för dig.

Vi tackar alla er som troget ger. Utan er vore det inte möjligt att bedriva kyrka på det sätt som vi gör.

Styrelsen

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Rapport från styrelsemöte

Tisdagen den 10 oktober hade styrelsen för Vasakyrkan styrelsemöte. Dessa möten inleds alltid med en liten andakt och en bönestund innan förhandlingarna sätter igång.

Ett av samtalsämnena för detta möte var att se hur vi kan använda mötet med S:ta Clara och anpassa vårt diagonala arbete så att det blir det arbete som Gud vill att Vasakyrkans ska göra i Umeå.

Ett annat viktigt område som diskuterades var Vasagatans ombyggnad. Kan vi “dra nytta” av denna ombyggnad för att mer öppna upp vår kyrka och synliggöra för Umeåborna att det finns en kyrka på Vasaplan. Idag är det många som inte vet att vi finns. Vi behöver även se över hur vi kan anpassa våra förutsättningar att bedriva “På Trappan”på ett mer väderskyddat sätt.

Vår nya medarbetare, Joline, presenterade sig för styrelsen och berättade hur hon redan har kommit igång med arbetet kring utåtriktad diakoni. Det känns väldigt bra att vi nu har tre anställda i Vasakyrkan igen.

Vi fick också ta beslut om att välkomna sex nya medlemmar in i vår förening.

Den senaste ekonomirapporten gicks igenom och en grupp kommer att börja arbeta med hur vi kan få till ett mer “stabilt” givande, så att gåvomedlen når upp till det vi beslutade på årsmötet.

Styrelsen/Peo