Skattengudstjänst på ”Nära Jesus”

Predikan: Biskop Åsa Nyström, Luleå stift

Musik: Tillsammanskören med Marta Bäckman och musiker

Konferens: Nära Jesus

10.00 Bibelsamtal (i församlingssalen). «Gå därför ut…». Missionbefallningen Matt 28.18-20. Arne G Skagen.

10.00 Körövning (i kyrkan). Tillsammanskören med Marta Bäckman.

Alla åldrar (barn – unga – vuxna) är välkomna. Övning av tre enkla sånger som sedan sjungs i gudstjänsten.

Konferens: Nära Jesus

9.00-9.30 Drop-in, kaffe

9.30-10.15 Seminarium med Arne G Skagen: Äntligen måndag! Del 1

10.30-11.30 Parallella samlingar (kaffe serveras i respektive lokal)

11.30- 12.45 Lunch

13.00-14.00 Seminarium med Arne G Skagen Äntligen måndag! Del 2

13.00-15.00 KRIK- seminarium 14.00-15.00 Parallella samlingar

15.30-16.30 Parallella samlingar

15.30-17.30 Salts Årsmöte (pizza efteråt)

15.30-17.30 Klippens Stormöte.

18.30 Gudstjänst Följ mig! Del 2. Arne G Skagen, kören Great Joy.

21.00 Gudstjänst Vi och dom eller bara ett vi? Om mission, vardagstro och Sackaios­människor.

Samtalsgudstjänst med ungdomar och vuxna. Förbön och lovsång. Petter Sund­kvist, Ragnhild Pelo, Anneli Aronsson och ungdomar från Grisbackakyrkan.

Konferens: Nära Jesus

19.00 Gudstjänst Följ mig! Del 1. Arne G Skagen, Erik Wäcklén och kören Al Dente.

21.00 Gudstjänst – Mässa Får Anden lov? Emma Örnberg, Adrian Bohlin, Cecilia Lundmark och kören U-nited.