Vasaträffen

Medverkande: Sången i mitt liv. Sara Sandström berättar och sjunger.

Inbjudare: 

Foto/bild:Peo Einemo.

Vasaträffen

Medverkande: Henric Bergner och Anna Duveskog medv.

Inbjudare:  Gunvor Bergner och Sonia Pettersson

Foto/bild:Peo Einemo.

Vasaträffen

Medverkande: Sångkväll med Kjell Tegnér och hans vänner.

Inbjudare:  Birgitta Buren och Asta Sandgren

Foto/bild:Peo Einemo.

Vasaträffen

Medverkande: Ord och några visor. Barbro Tjernström sjunger och berättar.

Inbjudare:  Inga-Lis och Daniel Andersson

Foto/bild:Peo Einemo.

Vasaträffen

Medverkande: Nya och gamla seder vid begravningar. Annika Hedman från Umeå begravningsbyrå.

Inbjudare:Birgitta och Per Lanhede

Foto/bild:Peo Einemo.

Vasaträffen

Medverkande: Kristina Eriksson sjunger och predikar.

Inbjudare: Margit Knutsson & Ingrid Öhgren

Foto/bild:Peo Einemo.

Gudstjänst, ”Gud – Fader, Son och Ande”

Predikan: Kenneth Ruuth

Gudstjänstledare: Stefan Söderberg

Kantor: Lena Sjöström

Sång:

Ljud: Samuel Lind

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

  • Frälsningsarmén
  • Vår systerkyrka i Etiopien och allt de gör. Idag tänker vi särskilt på deras arbete bland gatubarnen i Addis Abeba. Vi ber också om din ledning och hjälp till EFS missionärsfamilj Frida och Andreas Thornell och deras barn. Visa dem din väg. 

Musikträff

Sammankallande: Anna Duveskog

Undervisare och samtalsledare: Rickard Karlsson Lundmark

Dagens tema: 

  • gudstjänstens flöde och liturgiska delar
  • våra val av musik och text
  • hur går vi tillväga för att hitta bra gudstjänstmusik? (om vi hinner)

Zoomlänk: https://zoom.us/j/92155854447

Gudstjänst för stora och små, ”Bönsöndagen”

Predikan: Amigos

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Amigos

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön: 

  • Tegs kyrka
  • Hjälporganisationen Warsan i Somaliland, som EFS stöder. Var med deras mobila sjukvårdsklinik, i stödet till skolbarnen och i deras arbete för att hjälpa internflyktingar i regionen.    

Musikträff

Sammankallande: Anna Duveskog

Undervisare och samtalsledare: Rickard Karlsson Lundmark

Dagens tema: 

  • gudstjänstens flöde och liturgiska delar
  • våra val av musik och text
  • hur går vi tillväga för att hitta bra gudstjänstmusik? (om vi hinner)

Zoomlänk: https://zoom.us/j/92155854447