Kategorier
Föreningen

Ett stort arv

I vår kultur pratar vi inte så mycket om pengar; pengar är något som ska finnas men inte nämnas. Det talas väldigt lite om allt gott som pengar kan bidra med. I USA och andra länder ses pengar som en välsignelse och det är med stolthet och glädje som man nämner sina gåvor till kyrkan och samhället. 

Förra året fick Vasakyrkan ett stort arv på drygt 2,5 miljoner. Det var en gåva från Gurli och Sören Eriksson. Sören kom från Tväråbäck och Gurli växte upp i Mjösjöby. Sören var från början med i Frälsningsarmén, men när de träffades så blev de så småningom medlemmar i Vasakyrkan. De var mycket engagerade i vår verksamhet på Sommarhemmet, Backen,  och eftersom Sören jobbade som arbetsledare på parkförvaltning var han en stor tillgång när det gällde att sköta Sommarhemmets trädgård och blomsterrabatter. De var trogna medlemmar i hela sitt liv, fick tyvärr inga egna barn och var därför ganska tidigt inriktade på att låta EFS ärva alla deras tillgångar. 

Gurlis och Sörens arv kommer att, enligt deras önskan, i första hand användas till den verksamhet som låg dem så varmt om hjärtat, nämligen vårt sommarhem på Backen. Vi i föreningen är fyllda av tacksamhet över att vi fick det stora förtroendet att förvalta deras gåva. Deras namn och minne lever vidare.

Flera av oss i församlingen borde redan nu börja tänka på och diskutera vad våra pengar ska användas till. De flesta av oss är faktiskt rikast när vi dör. Pengarna återfinns troligen inte som kontanter i din plånbok, men räknar man samman sina totala tillgångar så blir det ofta ett ansenligt belopp. Och varför vänta..? Möjlighet finns att redan nu, medan man lever, donera en gåva. Ta gärna kontakt med någon anställd eller i styrelsen om ni har funderingar.

Genom din gåva, stor eller liten, lämnar du ett arv som hjälper vår förening att leva vidare och utveckla sin verksamhet. Du kan hjälpa till att sprida Guds evangelium vidare. 

Som Ylva Eggehorn skrivit: 

”Han har ju bara dina händer att uttrycka sig i. 
Han har bara din kropp att bli verklig i, 
Som vinden har träden vill han ha dig
Vad kan du vara annat än hans famn själv 
för dom som frågar: Hur är den?”

Stig-Åke och Åsa Lindgren