Hållplats Vasa

gudstjänst, lovsång, bön

Hållplats Vasa är en gudstjänst på lördagskvällar i Vasakyrkan. Det är främst studenter och unga vuxna som brukar delta men gudstjänsten är öppen för alla åldrar. 

En vanlig lördagskväll kan se ut enligt följande:
19:00 Mingel med alkoholfri välkomstdrink
19:15 Gudstjänst med Kahoot, lovsång, predikan, samtal kring borden och bönestationer
20:45 Fika och gemenskap kring borden


Terminsstart vt 2021: Under pågående pandemi har Hållplats Vasa haft paus. Vi återkommer med mer information! Håll koll på Hållplats Vasas Facebook.

Om du har frågor kring Hållplats Vasa eller vill hjälpa till med samlingarna fyll gärna i formuläret nedan. Vi söker alltid efter fler människor som vill hjälpa till med både planering och praktiskt utförande av Hållplats Vasa.