Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande: Henric Bergner och Anna Duveskog medv.

Inbjudare:  Gunvor Bergner och Sonia Pettersson

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande:"Sången i mitt liv". Sara Sandström berättar och sjunger.

Inbjudare: Sigrid Nyberg och Ingrid Öhgren

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande: "Blott en dag..." Torbjörn Arvidsson ger oss glimtar ur Lina Sandells liv

Inbjudare: Anna-Lena Lundström och Inger Palmer

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande:"Från Polen till Hörnsjö". Roma Vilma från Åbrånet och Henric Bergner

Inbjudare: Anna och Rune Sjöström

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande: Inger Boman berättar om Beginerna, en viktig kvinnorörelse på medeltiden.

Inbjudare: Helena och Jan-Erik Ögren

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande:"Här är ditt liv" - Stefan Söderberg samtalar med Henric Bergner

Inbjudare: Eva Lundeborg Karlsson och Sofia Karlsson

Vasaträffen

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Medverkande:Terminsavslutning med adventssånger, julquiz med mera. Torbjörn Arvidsson och Henric Bergner

Inbjudare: Lena och Jan-Ove Edebratt