Ungdomsgudstjänst, KRIK

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

18.00 Uppdraget med KRIK

19.30 Fika

20.00 Gudstjänst

Lovsång med Petter Sundqvist och Anna Duveskog

Talare:

En sång som förenar, David Davage

Google Meet

Under tre kvällar kommer David Davage att utifrån Bibelns tal om lovsång adressera sju myter som är vanligt återkommande. Tillsammans får vi resonera kring hur det ser ut i våra sammanhang och låta oss utmanas av bibeltexternas tilltal. Sången berör oss alla, oavsett om vi är musiker, präster eller gudstjänstdeltagare, så varmt välkommen med din röst och dina erfarenheter i samtalet om hur lovsången kan få bli något som förenar oss.

Gudstjänst/mässa?

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Gudstjänstledning & Predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Lena Sjöström

Sång: 

Förbön: Tomtebo EFS/Ålidhems förs. Vår vänförsamling i Iringa, Tanzania. Samt hela Iringa stift och speciellt deras arbete med TEE. Vi tackar Gud för de 205 nya evangelister i stiftet som är utbildade genom TEE och som har sänts ut i tjänst denna hösttermin. 

Gudstjänst; Vaksamhet och väntan

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Gudstjänstledning: Eva Lundeborg Karlsson 

Predikan: Göran Berglund

Kantor: Kjell Söderberg

Förbön: Sjukhuskyrkan. Vår systerkyrka i Eritrea. Att de ska få vara en frimodig kyrka trots att de lever i en diktatur. Vi ber att de ska få fram många nya goda präster och andra medarbetare eftersom flera av de nuvarande är nära pensionering. Vi ber också för vår systerkyrka i Malawi. Vi ber särskilt för deras ungdomsarbete, att det ska rusta många unga för tjänst i sitt land och sin kyrka.