Featured Utvalt

Gudstjänst för små och stora

Vasakyrkan Vasagatan 12, Umeå

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Predikan: Amigos

Kantor: Jonathan Sundqvist

Musik: Amigos & Babysång 

Söndagsskola