Featured Utvalt

Gudstjänst: Goda förvaltare

EFS-gården, Backen Sockenvägen 31, Umeå

Gudstjänstledare: Lasse Palmer

Predikan: Kristina Eriksson

Kantor: Jonatan Sundqvist

Sång: