Gudstjänster

Gudstjänster – varför och hur?

Söndag @ 11 – Gudstjänst

Söndagen är Guds dag, en helig dag. Då inbjuds vi att göra plats i livet och tiden för det vi kallar gudstjänst. Gudstjänst betyder i praktiken att dela gemenskap, lovsjunga och tillbe Gud, lyssna till Guds ord och ta emot nattvarden. Du är självklart välkommen till våra gudstjänster, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Vi följer en klassisk gudstjänstordning med budskapet i centrum, och det är lätt att följa med eftersom texter och sånger projiceras på väggen. Musiken kommer från olika traditioner – psalmer, lovsånger, jazz, visa – och vi följer oftast kyrkoårets rytm och budskap.

Ungefär varannan söndag delar vi nattvardens bröd och vin, då vi firar mässa, som leds av präst. Vi följer Svenska kyrkans ordning.

Nästan varje söndag har vi söndagsskola för barn i åldern 3-8 år.

Efter gudstjänsten är du välkommen till kyrkfika.

Lördag @ 19 – Hållplats Vasa

Vasakyrkan har i årtionden varit en samlingsplats för ungdomar och unga vuxna, och ett antal lördagar per termin bjuder vi in till gudstjänst med tydlig ungdomlig och samtida prägel, även om alla naturligtvis är välkomna.

Gudstjänsten leds av ungdomsledare. Lovsången är innerlig och enkel, och budskapet är lika klassiskt som fräscht. Efter gudstjänsten är det fika.

Håll utkik i kalendern efter nästa tillfälle med Hållplats Vasa!

Måndag @ 13:00 eller @18:30 – Vasaträff

Måndagar (varannan vecka dagtid, varannan vecka kvällstid) finns chansen att ta del av gemenskap och ett blandat program – livsberättelser, föredrag, körsång eller liknande. Fika, sång och en kort andakt eller predikan ingår alltid. De gåvor som skänks i samband med dessa träffar går till missionen.

Kommande gudstjänster

Ungdomsgudstjänst, KRIK

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

18.00 Uppdraget med KRIK

19.30 Fika

20.00 Gudstjänst

Lovsång med Petter Sundqvist och Anna Duveskog

Talare:

En sång som förenar, David Davage

Google Meet

Under tre kvällar kommer David Davage att utifrån Bibelns tal om lovsång adressera sju myter som är vanligt återkommande. Tillsammans får vi resonera kring hur det ser ut i våra sammanhang och låta oss utmanas av bibeltexternas tilltal. Sången berör oss alla, oavsett om vi är musiker, präster eller gudstjänstdeltagare, så varmt välkommen med din röst och dina erfarenheter i samtalet om hur lovsången kan få bli något som förenar oss.

Gudstjänst/mässa?

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Gudstjänstledning & Predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Lena Sjöström

Sång: 

Förbön: Tomtebo EFS/Ålidhems förs. Vår vänförsamling i Iringa, Tanzania. Samt hela Iringa stift och speciellt deras arbete med TEE. Vi tackar Gud för de 205 nya evangelister i stiftet som är utbildade genom TEE och som har sänts ut i tjänst denna hösttermin. 

Gudstjänst; Vaksamhet och väntan

Vasakyrkan Vasagatan 12Umeå,

Gudstjänstledning: Eva Lundeborg Karlsson 

Predikan: Göran Berglund

Kantor: Kjell Söderberg

Förbön: Sjukhuskyrkan. Vår systerkyrka i Eritrea. Att de ska få vara en frimodig kyrka trots att de lever i en diktatur. Vi ber att de ska få fram många nya goda präster och andra medarbetare eftersom flera av de nuvarande är nära pensionering. Vi ber också för vår systerkyrka i Malawi. Vi ber särskilt för deras ungdomsarbete, att det ska rusta många unga för tjänst i sitt land och sin kyrka.